Page tree

white spacing
white spacing
white spacing
white spacing
white spacing

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op Donderdag 21 juni zal de iRODS omgeving niet bereikbaar zijn van 09:00 tot 14:00 in verband met onderhoudswerkzaamheden. Als gevolg hiervan zijn geen acties mogelijk op deze omgeving:

  • dropzones benaderen of aanmaken
  • ingest starten
  • datasets opvragen of bekijken

Alle lopende igests zullen op donderdag 21 juni om 09:00 gestopt worden en zullen opnieuw gestart moeten worden. Alle ingests in de queue zullen worden geparkeerd tot na het onderhoud. Daarom willen we je verzoeken om na woensdag 17:00 geen ingest meer starten van groter dan 250 GiB! Ingest van groter dan 1TiB graag niet meer starten na dinsdag 17:00!

Er zal een mail verstuurd worden zodra de iRODS omgeving weer beschikbaar is voor normaal gebruik.

Onderhoud is succesvol verlopen. DataHub service zijn weer beschikbaar. Mochten toch nog vreemde zaken voorkomen, meldt dat dan s.v.p. per mail aan datahub@mumc.nl


Dear DataHub user,

On Thursday June 21th the iRODS production environment will be down from 09:00 till 14:00 due to maintenance. As a result, none of the actions below are possible:

  • create or access dropzones
  • start an ingest
  • request or view data sets

All running ingest operations will be cancelled on Thursday June 21th at 09:00 and will have to be restarted later.
All queued ingests will be put on hold until the maintenance is finished.

Therefore please don't start an ingest larger than 250GiB after Wednesday 17:00. Ingests larger than 1TiB shouldn't be started after Tuesday 19:00!


We will inform you as soon as the maintenance has been finished.

 Maintenance is successfully finished. DataHub services are available again. In case of any anomaly, please send a mail to datahub@mumc.nl


Apologies for any inconvenience caused,
Please contact us at datahub@mumc.nl with questions or remarks.


Best regards,
DataHub  • No labels